Thứ Tư, Tháng Tư 26, 2017

YOU’LL GET WHAT YOU WANT

There is a French saying: “Vouloir c’est pouvoir” (meaning you’ll get what you want). However, according to the points of view from Buddhism, not everything we want would become reality because of karma, the law of Cause and Effect. It also depends on the amount of blessings we have accumulated from many past lives.

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 31 – 40)

Sư Phụ đã sáng tác nhiều bài thơ và ca dao giúp chúng ta hiểu sâu và dễ nhớ hơn trong việc học đạo...

Xin cha mẹ cho con

Xin cha mẹ hãy cho con tình thương mếnĐể ngày mai con đến với cuộc đờiThế gian dù nhiều lệ đắng tuôn rơiCon vẫn...

Ca dao TRUNG THU

Trung Thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.

Bài thơ “ĐỪNG TƯỞNG”

Trọc đầu đừng tưởng là sư
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô

Năm Ngọ nói về Ngựa!

Luận Về Hạnh Phúc

THE CENTURY OF SPIRITUALITY

We are nearly at the end of the 20th century and are entering the 21st century and some sociologists have predicted that the 21st century will be the century of Spirituality. The statement had surprised the world. However, sociologists made this bold prediction based on many facts and evidences.

WHEN THE RICH MEDITATES

We have heard that many people, especially businessmen, are looking for a practical method to balance between their busy lives and their minds. There would be nothing better than meditation, especially in the Buddhist tradition.

SNAKES AND DOVES

In the Bible wrote a story: "Once, Jesus sent his disciple down to earth to teach human beings. He said: "I command you to live a life like sheep living among wolves, be wise as snakes and be kind as doves." We completely agree with this statement, so we like to discuss this statement in depth with you all today.

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần