Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2017

Ngày đẹp nhất

Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,
Đó là ngày Phật đến với trần gian.
Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,
Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi

CHANT OF EIGHTFOLD PATH SUTRA

All of my homage
Sent with this incense
To very high cloud
Offer to Buddha.

Ca dao (Đạo tràng sưu tầm)

Chung tay xây dựng đạo tràng
Thương yêu, đoàn kết ngày càng tiến tu
Trăng còn lúc tỏ lúc lu
Tình yêu đạo pháp ngàn thu vững bền.

CẢM THÔNG

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)

Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.

Sống đơn giản

Sống đơn giản – An vui
Sống đơn giản nghĩa là xài vừa đủ
Không đua đòi lãng phí xa hoa

Đêm Nói Đạo

Xin lỗi em, ta trở thành Tu Sĩ
Vì đời không hoàn mỹ giống ta mong
Ta không yêu đôi môi đỏ, má hồng
Làn mắt biếc, những gì không có thực

Thời gian vô hình

STUBBORN BEINGS

In the preface of Lotus Sutra, it is said that when the aura of Buddha appeared, the assembly relied on the power and the aura of Buddha to see countless realms of other Buddhas in the universe, in which Buddha and Bodhisattva were preaching to sentient beings, drawing very beautiful pictures. The aura of the Shakyamuni Buddha shocked all the realms it reached. Buddhas of those realms sent their attendants to this Saha world to visit and pay homage to Shakyamuni Buddha. Among those greetings, there was a question, "It is said that beings of this Saha world are very stubborn. Is it difficult for you to teach them?"

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần