Thứ Tư, Tháng Tư 26, 2017

Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)

Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần