Thứ Tư, Tháng Sáu 28, 2017

Toa thuốc rượu xoa bóp

Toa thuốc này cấm uống.   Viết chữ Nho hay chữ quốc ngữ cũng được, đem toa đến tiệm thuốc Bắc hốt về đổ vào thẩu...

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần