Thứ Ba, Tháng Mười 22, 2019
Tác giả Đăng bởi echmin

echmin

99 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Kinh Hạnh Người Xuất Gia

Kinh Sống Hòa Hợp

Kinh Lạy Phật Sám Hối

Kinh Từ Bi Sám Hối

Lời Khấn Nguyện

Sám Cầu Siêu