Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2019

Ơn Thầy 20-11-2013

Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ

Hạnh Phúc là khi đến với Đạo tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường

Chào huynh đệ mới!

Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

Xin bảo trọng

Giờ phút chia tay nói năng chi
Chỉ có một lời xin khắc ghi
Thương nhau hãy tự mình bảo trọng
Nhớ nhau trên mọi nẻo đường đi

YOU’LL GET WHAT YOU WANT

There is a French saying: “Vouloir c’est pouvoir” (meaning you’ll get what you want). However, according to the points of view from Buddhism, not everything we want would become reality because of karma, the law of Cause and Effect. It also depends on the amount of blessings we have accumulated from many past lives.

ANIMAL, HUMAN AND SAINT

"Animal" is a lower tier than human, "Human" is ourselves, and "Saints" are holy people. When we compare these three forms of beings, we know that we will take the path of Saint, not the path of Animal.

CON ĐƯỜNG MỚI

Hôm nay đường nhựa đã làm xong
Từ đây rực rỡ ánh dương hồng
Chùa như hoa nở đầy thung lũng
Để đẹp cho rừng núi mênh mông.

Chánh Ngữ

ĐẠO LÀM CON

Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần