Chủ Nhật, Tháng Bảy 23, 2017

WHAT THE TSUNAMI WANTED TO SAY

Today, we will discuss about the topic relating to Tsunami and Religion, as a gift for all of us on this Tet Holiday (Lunar New Year in Vietnam). You all must have heard about the tsunami happened recently. Let’s remember this event to really understand “what the tsunami wanted to tell us”.

Mười năm ánh hào quang Quảng Đức

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

Huynh Đệ Mến Thương

Ngồi Thiền

Thời gian vô hình

THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH

Mưa xuân cho lá thêm xanh
Về thăm Bái Đính, tâm thành thiết tha
Một vùng trời đất quê ta
Hồn thiêng sông núi như là ở đây

Ngày đẹp nhất

Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,
Đó là ngày Phật đến với trần gian.
Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,
Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi

The dual path of Meditation and Pure Land cultivation

Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?

FIGHTING FOR EXISTENCE

Most religions in the world endorse a fundamental belief in “being a good person and living a virtuous life.” However, upon deeper examination, Buddhism taught us faith based on wisdom and the governing law of karma.

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần