Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019

THE CENTURY OF SPIRITUALITY

We are nearly at the end of the 20th century and are entering the 21st century and some sociologists have predicted that the 21st century will be the century of Spirituality. The statement had surprised the world. However, sociologists made this bold prediction based on many facts and evidences.

Khúc quê

Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm thức giấc
bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời
ngọn gió thức ngoài đường chập chùngcung bậc
trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi

THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH

Mưa xuân cho lá thêm xanh
Về thăm Bái Đính, tâm thành thiết tha
Một vùng trời đất quê ta
Hồn thiêng sông núi như là ở đây

JUST A THOUGHT

The phrase - “just a thought” – sounds a little bit abstract and confused when it crosses our minds. The content in this book mainly mentions the “Self” – in other word, the “Ego” - so that it is easy to be understood by the person who has several basic concepts of Buddism, and the Buddhist who has been practicing in Dharma for a long time.

IT IS NOT POSSIBLE TO BENEFIT FROM ALL OUR BLESSINGS

“It is not possible to benefit from all our blessings”-This statement has been passed down from our Patriarchs, Highly Honored Monks to the present generation. Today, we will thoroughly disseminate this statement to ascertain its meaning. Once we gain understanding of this statement, we will be able to avoid many mistakes in our life and our application/practice will be more seamless.

ANIMAL, HUMAN AND SAINT

"Animal" is a lower tier than human, "Human" is ourselves, and "Saints" are holy people. When we compare these three forms of beings, we know that we will take the path of Saint, not the path of Animal.

Lời Thầy Dạy

CON ĐƯỜNG MỚI

Hôm nay đường nhựa đã làm xong
Từ đây rực rỡ ánh dương hồng
Chùa như hoa nở đầy thung lũng
Để đẹp cho rừng núi mênh mông.

Thơ Sư Phụ

Con cúi đầu xin Phật
Xin Thiên chủ trên trời
Cho ông mặt trời đó
Bớt nắng nóng lại thôi.

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần