Thứ Hai, Tháng Một 22, 2018

Đất nước tôi

Tôi yêu đất nước tôi
Nơi có những rặng dừa xanh
Có con sông Hồng phù sa đỏ nặng
Nơi Đồng Bào hai tiếng gọi thiêng liêng

CHANT OF EIGHTFOLD PATH SUTRA

All of my homage
Sent with this incense
To very high cloud
Offer to Buddha.

Khúc quê

Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm thức giấc
bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời
ngọn gió thức ngoài đường chập chùngcung bậc
trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi

Mười năm ánh hào quang Quảng Đức

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

THE CENTURY OF SPIRITUALITY

We are nearly at the end of the 20th century and are entering the 21st century and some sociologists have predicted that the 21st century will be the century of Spirituality. The statement had surprised the world. However, sociologists made this bold prediction based on many facts and evidences.

IT IS STILL NOT ENOUGH

“It is still not enough!” is a statement to remind us every day that whenever we do something for others; or we rush to complete any work, and often think that should be enough… then it is the wrong thinking. It is really still not enough. It means we are not wise. People who are intelligent would never feel enough with what they have done, and achieved.

Bài hát: VỀ VỚI ĐẠO TRÀNG

Hạnh Phúc, khi đến với Đạo Tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường

Xin bảo trọng

Giờ phút chia tay nói năng chi
Chỉ có một lời xin khắc ghi
Thương nhau hãy tự mình bảo trọng
Nhớ nhau trên mọi nẻo đường đi

EVERYONE THINKS THEY ARE RIGHT

It is subjective to think that everything we say, every thoughts we have are accurate and precise. In other words, we could say these people are opinionated and prejudiced. It means that we only judge things based on our own beliefs or feelings without consulting others; or having no constructive discussion to really find the truth. It is actually a seriously bad issue of human being. (We will refer as the issue throughout this discussion).

Thương Thầy

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần