Thứ Ba, Tháng Mười 22, 2019

Ca Dao Mới

Xin bảo trọng

Giờ phút chia tay nói năng chi
Chỉ có một lời xin khắc ghi
Thương nhau hãy tự mình bảo trọng
Nhớ nhau trên mọi nẻo đường đi

ĐẠO LÀM CON

Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau

STUBBORN BEINGS

In the preface of Lotus Sutra, it is said that when the aura of Buddha appeared, the assembly relied on the power and the aura of Buddha to see countless realms of other Buddhas in the universe, in which Buddha and Bodhisattva were preaching to sentient beings, drawing very beautiful pictures. The aura of the Shakyamuni Buddha shocked all the realms it reached. Buddhas of those realms sent their attendants to this Saha world to visit and pay homage to Shakyamuni Buddha. Among those greetings, there was a question, "It is said that beings of this Saha world are very stubborn. Is it difficult for you to teach them?"

TẾT TRUNG THU

Tết trung thu lên chùa Phật Quang
Nắng sớm lung linh đượm sắc vàng
Gío núi lao xao như chào đón
Cây rừng xanh ngát vẫy tay mừng

Sống đơn giản

Sống đơn giản – An vui
Sống đơn giản nghĩa là xài vừa đủ
Không đua đòi lãng phí xa hoa

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt – câu 21 – 30)

Siêng năng làm việc chuyên cần,
Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây
Vinh quang thay những bàn tay
Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi

Chùm thơ mừng Phật đản

Vì thế gian đau khổ, Phật đã sinh ra đời
Chúng con thật hạnh phúc, được ơn Người sáng soi!.

Luận Về Hạnh Phúc

Ơn Thầy 20-11-2013

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần