Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019

Mười năm ánh hào quang Quảng Đức

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

THE CENTURY OF SPIRITUALITY

We are nearly at the end of the 20th century and are entering the 21st century and some sociologists have predicted that the 21st century will be the century of Spirituality. The statement had surprised the world. However, sociologists made this bold prediction based on many facts and evidences.

IT IS STILL NOT ENOUGH

“It is still not enough!” is a statement to remind us every day that whenever we do something for others; or we rush to complete any work, and often think that should be enough… then it is the wrong thinking. It is really still not enough. It means we are not wise. People who are intelligent would never feel enough with what they have done, and achieved.

Bài hát: VỀ VỚI ĐẠO TRÀNG

Hạnh Phúc, khi đến với Đạo Tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường

Xin bảo trọng

Giờ phút chia tay nói năng chi
Chỉ có một lời xin khắc ghi
Thương nhau hãy tự mình bảo trọng
Nhớ nhau trên mọi nẻo đường đi

EVERYONE THINKS THEY ARE RIGHT

It is subjective to think that everything we say, every thoughts we have are accurate and precise. In other words, we could say these people are opinionated and prejudiced. It means that we only judge things based on our own beliefs or feelings without consulting others; or having no constructive discussion to really find the truth. It is actually a seriously bad issue of human being. (We will refer as the issue throughout this discussion).

Thương Thầy

YOU’LL GET WHAT YOU WANT

There is a French saying: “Vouloir c’est pouvoir” (meaning you’ll get what you want). However, according to the points of view from Buddhism, not everything we want would become reality because of karma, the law of Cause and Effect. It also depends on the amount of blessings we have accumulated from many past lives.

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt – câu 21 – 30)

Siêng năng làm việc chuyên cần,
Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây
Vinh quang thay những bàn tay
Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi

CON ĐƯỜNG MỚI

Hôm nay đường nhựa đã làm xong
Từ đây rực rỡ ánh dương hồng
Chùa như hoa nở đầy thung lũng
Để đẹp cho rừng núi mênh mông.

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần