CON ĐƯỜNG MỚI

3664

CON ĐƯỜNG MỚI

Hôm nay đường nhựa đã làm xong

Từ đây rực rỡ ánh dương hồng

Chùa như hoa nở đầy thung lũng

Để đẹp cho rừng núi mênh mông.

 

Con đường đạo nghĩa của núi Dinh

Đón khách nghìn phương đến Tổ đình

Đưa người hoằng pháp xa vạn nẻo

Ngời sáng muôn đời cõi tâm linh.

Sư Phụ 04/2016