Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang

233

Chiều chủ nhật, ngày 12 tháng 6, kết thúc tuần học đầu tiên, Đại Đức Thích Tánh Khoan (Phó trụ trì Thiền Tôn Phật Quang), ĐĐ.Thích Khải Tuệ, ĐĐ.Thích Toàn Trung đại diện cho Sư phụ Trụ trì Thượng Tọa Thượng Chân Hạ Quang đã làm lễ quy y cho hơn 300 em học sinh khóa sinh hoạt hè năm 2016.

Không đơn giản chỉ là nghi lễ hình thức mà buổi lễ Quy y Tam Bảo nhằm giúp các em hiểu được ý nghĩa của việc trở thành người đệ tử Phật. Trong giây phút thiêng liêng thành kính, được cùng tất cả các bạn quỳ trước Phật đài dâng lên chư Phật lời phát nguyện cao đẹp, các em sẽ thấy được là người đệ tử Phật vừa là vinh dự, mà cũng là trách nhiệm lớn lao.

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, với lời dạy từ bi, ân cần của quý Thầy, suốt buổi lễ các em đã trải qua những giây phút thực sự xúc động, trong lòng mỗi em dâng lên những tình cảm cao thượng, khát khao sống vị tha, hy sinh như tấm gương của đấng Từ Phụ.                                                    

Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang

Hình 1

Sau nghi thức Tán Phật, lễ Phật, ĐĐ.Thích Tánh Khoan giải thích gắn gọn ý nghĩa Quy Y Tam Bảo. Quy Y là đem cả cuộc đời của mình quay về với Tam Bảo. Các em Quy Y Tam Bảo rồi phải biết tôn thờ Phật với lòng tôn kính thiết tha tuyệt đối, sống tốt hơn, ít lầm lỗi hơn, chứ không sống với những tập khí ngày xưa nữa.  

Đại Đức cũng giới thiệu ngắn gọn những chi tiết chính trong cuộc đời Đức Phật, trong đó nhấn mạnh: Đức Phật là người có thật, hiện hữu trên cuộc đời, từ vô lượng kiếp Người đã gây tạo vô lượng công đức, Người đã sống với lòng Từ bi vô hạn, tình thương phủ trùm khắp pháp giới.

Nếu chúng ta biết tu tập như lời Đức Phật đã dạy thì cũng có thể đạt được sự giải thoát tuyệt đối như Đức Phật. Đức Phật không phải là vị thần linh mà mọi người chỉ biết cầu xin lễ lạy, đó là tính nhân bản chỉ có trong Đạo Phật.

 Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang          

Hình 2

Đại Đức nhắc các em, quy y Pháp là phải sáng suốt lựa chọn điều hay lẽ phải, lựa chọn những điều thuộc về chân lý. Bởi giáo lý Đạo Phật đã đi qua hơn 2500 năm có nhiều sự pha trộn, nên là người đệ tử Phật, chúng ta phải tỉnh táo xem xét những điều đó có phù hợp với giáo lý căn bản của Đạo Phật hay không, chứ không tin một cách mù quáng. Những gì nói là của Đạo Phật nhưng không dựa trên Luật Nhân Quả thì cũng không nên tin. Ngoài ra những tư tưởng, những lời dạy không phải của Đạo Phật, nhưng phù hợp với lẽ phải, với chân lý thì cũng nên tôn trọng và học hỏi.

Quy y Tăng là nương tựa mười phương Tăng chứ không phải riêng vị thầy Bổn Sư của mình. Các em phải luôn yêu kính chư Tăng, nhưng cũng phải biết chọn lọc để gần gũi thừa sự, học hỏi những vị Tăng chân chính.

Trước khi thọ trì ba pháp quy y, ĐĐ.Thích Tánh Khoan hướng dẫn tất cả học sinh hướng về Đức Phật để thành tâm sám hối những nghiệp chướng trong vô lượng kiếp để thân tâm thanh tịnh:

–         Đệ tử chúng con từ vô thủy, lỡ tạo bao điều lầm lỗi, ngày hôm nay cầu xin sám hối, xin chư Phật thương xót cho chúng con.

Sau phần Sám hối là đọc phát nguyện quy y Tam Bảo:

–         Đệ tử chúng con xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

–         Đệ tử chúng con quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang

Hình 3

Sau phần trọ trì ba pháp quy y, là phần thọ trì ngũ giới. ĐĐ.Thích Toàn Trung giải thích về 5 giới cấm. Đây là thềm thang, là nền tảng đạo đức căn bản của một con người. Năm giới cấm này bảo vệ các em tránh xa những điều tội lỗi, biết yêu thương, tôn trọng sự sống mọi loài trên hành tinh, biết hành xử đúng đạo lý để thanh lọc tâm hồn dần trở nên thánh thiện hơn.

 1. 1.     Không sát sanh
 2. 2.     Không trộm cắp
 3. 3.     Không tà dâm
 4. 4.     Không nói dối
 5. 5.     Không sử dụng các chất gây nghiện

Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang

Hình 4

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Khải Tuệ giải thích về 7 điều nguyện mà mỗi người đệ tử tại gia phải phát nguyện để thực hiện hàng ngày.

 1. 1.     Tập ăn chay đều đặn mỗi tháng
 2. 2.     Siêng năng học Pháp,
 3. 3.     Cố gắng hiểu sâu giáo lý, áp dụng tu hành
 4. 4.     Mỗi ngày lễ Phật, niệm Phật, tọa thiền
 5. 5.     Trọn đời biết sống vị tha, siêng làm việc thiện
 6. 6.     Giúp thân quyến tin hiểu Phật pháp
 7. 7.     Giúp cho tất cả kẻ gần người xa tin hiểu Phật pháp
 8. 8.     Dù gặp khó khăn vẫn quyết một lòng kiên cường giữ đạo

 Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang

Hình 5

Trước khi hồi hướng kết thúc buổi lễ, ĐĐ.Thích Tánh Khoan còn căn dặn các em: “May mắn được sinh ra làm người, may mắn được gặp Phật Pháp, lại được quy y trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật từ rất sớm là một phúc duyên rất lớn của các con. Đó là chủng tử tốt lành để những kiếp mai sau, dù đi trong luân hồi sinh tử vẫn có duyên lành được gặp Phật Pháp để tu hành. Thời gian ở chùa không nhiều, các con phải cố gắng tu tập, rèn luyện để xứng đáng là người đệ tử Phật, là người con ngoan.”

Những hình ảnh khác trong buổi lễ quy y của các em khóa sinh:

Khóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật QuangKhóa hè 2016: Lễ quy y của 300 em học sinh khóa hè đạo đức tại Thiền tôn Phật Quang