Nghi thức cầu mưa

4104

NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

                                  Nguyện đem lòng thành kính

                                  Gửi theo đám mây hương

                                  Phảng phất khắp mười phương

                                  Cúng dường ngôi Tam Bảo.   O

                                  Thề trọn đời giữ đạo

                                  Theo Phật Pháp làm lành

                                  Cùng Pháp Giới chúng sanh

                                  Cầu Phật từ gia hộ.   O

                                  Tâm bồ đề kiên cố

                                  Chí tu học vững bền

                                  Xa bể khổ nguồn mê

                                  Chóng quay về bờ giác.   O

                                  (xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

 

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài thành tâm trì tụng “Kinh Cầu Mưa” nguyện Mười Phương Chư Phật gia hộ:

Cho những trận mưa ào ạt tới

Để các đồng lúa lại đơm bông

Cây xanh trĩu nặng quả hồng

Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

Cho hoa nở, chim muông ca hát

Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

Người người tay lại nắm tay

Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu.   O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

 

 DÂNG HƯƠNG

                                  Giới hương, định hương, dữ huệ hương

                                  Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

                                  Quang minh vân đài biến Pháp Giới

                                  Cúng dường Thập Phương Tam Bảo tiền.   O

                                  Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)  O

 

                                         TÁN THÁN PHẬT

                                  Đấng Pháp vương vô thượng

                                  Ba cõi chẳng ai bằng

                                  Thầy dạy khắp trời người

                                  Cha lành chung bốn loại.   O 

                                  Nay con nguyện quy y

                                  Diệt trừ vô lượng tội

                                  Dâng lên lời tán thán

                                  Ức kiếp vẫn không cùng.   O

                                  Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

                                  Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

                                  Lưới đế châu ví đạo tràng

                                  Mười Phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.

                                  Trước bảo tòa thân con ảnh hiện

                                  Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.   O

 

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Chư Phật. (1 lạy)   O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Chánh Pháp. (1 lạy)   O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)  O

 

                                              KHAI KINH

                                  Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

                                  Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

                                  Con nay nghe được xin trì tụng

                                  Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.   O

                                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)  O

 

                                              SÁM CẦU MƯA

                                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

                                  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

                                  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  

                                  Nam Mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần

                                  Chư Tôn Bồ Tát   (lập lại 3 lần)   

                                  Lạy Chư Phật từ bi gia hộ

                                  Cho chúng sinh đau khổ đọa đày

                                  Vì trời nắng hạn lâu nay

                                  Suối dòng khô cạn ruộng cày bỏ hoang

                                  Bởi từ trước vương mang ác nghiệp

                                  Tích lũy qua nhiều kiếp luân hồi

                                  Tham lam, sân hận sục sôi

                                  Kiêu căng, ích kỷ, nặng lời, hơn thua   O

 

                                  Nhân đã có bây giờ quả tới

                                  Khiến đất đồng trơ trọi khô khan

                                  Lúa chưa chín đã héo tàn

                                  Cây chưa kịp trái đã vàng úa đi

                                  Nhiều mạch giếng giờ thì cũng tắt

                                  Lắm ao hồ phơi đất nứt ra

                                  Chim rừng cá nước xót xa

                                  Muôn loài vạn vật đều là khổ chung

                                  Tội trước hết xài phung xài phí

                                  Đổ thức ăn vì ỷ dư thừa

                                  Nước dùng lênh láng như mưa

                                  Điện đèn thắp mãi chẳng chừa cho ai

                                  Không nghĩ đến nhiều người thiếu thốn

                                  Cầu miếng cơm nước uống qua ngày

                                  Xác xơ manh áo thân gầy

                                  Sao đành phí phạm, lòng này dửng dưng   O

 

                                  Tội kế đến phá rừng đốn gỗ

                                  Đâu biết rừng là chỗ dựa nương

                                  Hành tinh sự sống mến thương   

                                  Chim ca hoa nở nhờ rừng chở che.

                                  Ơn của rừng nặng nề như thế

                                  Nhưng mấy ai bảo vệ màu xanh

                                  Đua nhau đốn cội chặt cành    

                                  Rừng thành sa mạc, người thành tội khiên.   O

 

                                  Khi mưa xuống thiên nhiên cuồng nộ

                                  Kéo lũ về phá vỡ tan hoang

                                  Đến khi mùa nắng vừa sang

                                  Giếng khô suối cạn xóm làng đìu hiu.

                                  Tội khác nữa lòng nhiều bỏn xẻn

                                  Hiếm khi nào nghĩ đến tha nhân

                                  Chung nhau một kiếp trầm luân

                                  Vậy mà chẳng biết đỡ đần giúp nhau.   O

 

                                  Khắp thế giới khổ đau đầy ắp

                                  Nhưng tai che mắt lấp làm ngơ

                                  Phần mình cứ mãi vét vơ

                                  Đôi tay nắm chặt bao giờ mới buông!

                                  Lại thêm tội khinh thường Thần Thánh

                                  Cho sức mình là mạnh là hơn

                                  Kiêu căng làm bậy sống càn

                                  Chẳng so tội phước, chẳng màng nghiệp duyên

                                  Luật Nhân Quả chẳng tin chẳng hiểu

                                  Từ bấy lâu không chịu làm lành

                                  Phật Đà giáo pháp cao minh

                                  Sao chưa khởi được tâm thành hướng theo! 

                                  Tội chúng con đã nhiều vô kể

                                  Nên tạo thành thảm họa thiên tai

                                  Khi thì hạn hán kéo dài

                                  Khi thì bão tố, xa khơi sóng gào.

                                  Dòng nước nóng cuộn trào ngoài biển

                                  Là thiên nhiên trách giận con người

                                  Mải mê vào những thú vui

                                  Chôn mình trong những cuộc chơi tầm thường  O

 

                                  Lạy Chư Phật Mười Phương từ ái

                                  Thương chúng con mê muội lầm than

                                  Bây giờ tha thiết ăn năn

                                  Nghĩ về lỗi trước lòng càng quặn đau.

                                  Chúng con nguyện ngàn sau muôn kiếp

                                  Sẽ tinh cần chuyển nghiệp sửa tâm

                                  Một là tập sống giản đơn

                                  Chắt chiu tiết kiệm để dành đem cho

                                  Của trời đất nguyện lo gìn giữ

                                  Dù hạt cơm, giọt nước, cánh hoa

                                  Quý từng hơi thở vào ra 

                                  Là từng sự sống hiền hòa thân thương   O

 

                                  Sẽ trân trọng quý rừng xanh thẳm

                                  Từng bóng cây thắm đậm ơn trời

                                  Giữ gìn những chiếc lá tươi

                                  Như là da thịt trong người mình thôi  

                                  Nguyện gắng sức cả đời còn lại

                                  Trồng thật nhiều cây cối tươi xanh

                                  Cho hoa nở lại đầy cành

                                  Cho người nối lại mối tình thiên nhiên   O

 

                                  Chúng con nguyện ăn hiền ở thảo

                                  Biết nhường cơm xẻ áo cho nhau

                                  Thế gian còn kẻ khổ đau

                                  Thì con xin nguyện không cầu vui riêng

                                  Tình nhân loại thiêng liêng vời vợi

                                  Ơn chúng sanh ngập núi tràn sông

                                  Xin đem trọn trái tim hồng

                                  Đắp xây vào mối tình chung giữa đời.

 

                                  Chúng con nguyện khéo lời giữ ý

                                  Dốc một lòng tôn quý Như Lai

                                  Cha lành của khắp trời người

                                  Từ Bi, Trí Tuệ rạng ngời vô biên

                                  Tin giáo lý Nghiệp Duyên Nhân Quả

                                  Thiện ác rồi phải trả nếu vay

                                  Nên từng giây phút hôm nay

                                  Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài   O

 

                                  Cúi lạy Phật thần oai vô lượng

                                  Chư Thiên Long diệu dụng không cùng

                                  Dù rằng nghiệp tội của chung

                                  Con xin sám hối thay giùm muôn nơi.

                                  Nay thấy cảnh đất trời khô hạn

                                  Muôn sinh linh khổ nạn điêu tàn

                                  Lòng con đau xót vái van

                                  Cầu xin ơn Phật thương ban phép mầu   O

                                  Cho những trận mưa ào ạt tới

                                  Để các đồng lúa lại đơm bông

                                  Cây xanh trĩu nặng quả hồng

                                  Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

                                  Cho hoa nở, chim muông ca hát

                                  Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

                                  Người người tay lại nắm tay

                                  Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu.  O

 

                                  Và con nguyện đi theo bước Phật

                                  Gắng tu hành nẻo thật đường ngay

                                  Tĩnh tâm từng phút từng giây

                                  Dù bao gian khó không thay đổi lòng.

                                  Nương Phật lực cửa không an trú

                                  Bỏ hai bên bờ hữu hay vô

                                  Thế gian là một giấc mơ

                                  Kiếp người là một sợi tơ vô thường   O

 

                                  Lạy Chư Phật Mười Phương tế độ

                                  Khiến cho con Liễu Ngộ Chơn Như

                                  Dần vào Chánh Định vô dư

                                  Xóa tan Chấp Ngã, lòng Từ Bi khai

                                  Rồi sau đó muôn đời muôn kiếp

                                  Sẽ đem mưa Chánh Pháp tuôn rơi

                                  Vào lòng nhân loại nơi nơi

                                  Để người vượt thoát luân hồi tử sinh

                                  Cúi đầu lạy Phật chứng minh

                                  Chúng con đem trọn lòng thành kính dâng.   O

                                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần) O

 

                                              PHỤC NGUYỆN CẦU MƯA

                                  Cúi lạy Phật thần oai vô lượng

                                  Chư Thiên Long diệu dụng không cùng

                                  Dù rằng nghiệp tội của chung

                                  Con xin sám hối thay giùm muôn nơi.   O

                                  Cho những trận mưa ào ạt tới

                                  Để các đồng lúa lại đơm bông

                                  Cây xanh trĩu nặng quả hồng

                                  Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

                                  Cho hoa nở, chim muông ca hát

                                  Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

                                  Người người tay lại nắm tay

                                  Trong niềm vui đó tràn đầy thương  yêu.   O

                                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

                                              TAM QUY Y

                                  Tự quy y Phật:

                                  nguyện cho chúng sinh,

                                  hiểu sâu đạo cả,

                                  phát tâm vô thượng.  (1 lạy)   O

 

                                  Tự quy y Pháp:

                                  nguyện cho chúng sinh,

                                  thấu rõ kinh tạng,

                                  trí tuệ như biển.  (1 lạy)   O

 

                                  Tự quy y Tăng:

                                  nguyện cho chúng sinh,

                                  tâm ý hòa hợp,

                                  biết thương mến nhau.  (1 lạy)   O