SÁM CẦU MƯA

1155

Theo lời dạy của Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang, năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, nhân dân sẽ đối mặt với khó khăn. Các đạo tràng ta khi tập trung tu tập hay khi tụng kinh riêng ở nhà, nên tụng sám cầu mưa và lễ Phật, tụng suốt nhiều tháng, mong sự cảm ứng linh thiêng cứu giúp dân tình. Ngoài ra ta in sám cầu mưa thật nhiều để truyền phát cho nhiều nơi cùng tụng.

 SÁM CẦU MƯA

NGHI THỨC CẦU MƯA

 

NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

                                   Nguyện đem lòng thành kính

                                   Gửi theo đám mây hương

                                   Phảng phất khắp mười phương

                                   Cúng dường ngôi Tam Bảo.   O

                                   Thề trọn đời giữ đạo

                                   Theo Phật Pháp làm lành

                                   Cùng Pháp Giới chúng sanh

                                   Cầu Phật từ gia hộ.   O

                                   Tâm bồ đề kiên cố

                                   Chí tu học vững bền

                                   Xa bể khổ nguồn mê

                                   Chóng quay về bờ giác.   O

                                (xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

 

 

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài thành tâm trì tụng “Kinh Cầu Mưa” nguyện Mười Phương Chư Phật gia hộ:

                                    Cho những trận mưa ào ạt tới

                                    Để các đồng lúa lại đơm bông

                                    Cây xanh trĩu nặng quả hồng

                                    Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

                                    Cho hoa nở, chim muông ca hát

                                    Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

                                    Người người tay lại nắm tay

                                    Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu.   O

                                 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

 

 

                      DÂNG HƯƠNG

                                 Giới hương, định hương, dữ huệ hương

                                 Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

                                 Quang minh vân đài biến Pháp Giới

                                 Cúng dường Thập Phương Tam Bảo tiền.   O

                                 Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)  O

 

 

TÁN THÁN PHẬT

                                 Đấng Pháp vương vô thượng

                                 Ba cõi chẳng ai bằng

                                 Thầy dạy khắp trời người

                                 Cha lành chung bốn loại.   O 

                                 Nay con nguyện quy y

                                 Diệt trừ vô lượng tội

                                 Dâng lên lời tán thán

                                 Ức kiếp vẫn không cùng.   O

                       Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

                       Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

                       Lưới đế châu ví đạo tràng

                       Mười Phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.

                       Trước bảo tòa thân con ảnh hiện

                       Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.   O

 

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Chư Phật. (1 lạy)   O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Chánh Pháp. (1 lạy)   O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp Mười Phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)   O

 

 

KHAI KINH

                                   Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

                                   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

                                   Con nay nghe được xin trì tụng

                                   Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.   O

                               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)  O

 

 

SÁM CẦU MƯA

 

                                Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

                                Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

                                Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  

                                Nam Mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần

Chư Tôn Bồ Tát   (lập lại 3 lần)   

                                   Lạy Chư Phật từ bi gia hộ

                                   Cho chúng sinh đau khổ đọa đày

                                   Vì trời nắng hạn lâu nay

                                   Suối dòng khô cạn ruộng cày bỏ hoang

                                   Bởi từ trước vương mang ác nghiệp

                                   Tích lũy qua nhiều kiếp luân hồi

                                   Tham lam, sân hận sục sôi

                                   Kiêu căng, ích kỷ, nặng lời, hơn thua   O

 SÁM CẦU MƯA

                                       Nhân đã có bây giờ quả tới

                                       Khiến đất đồng trơ trọi khô khan

                                       Lúa chưa chín đã héo tàn

                                       Cây chưa kịp trái đã vàng úa đi

                                       Nhiều mạch giếng giờ thì cũng tắt

                                       Lắm ao hồ phơi đất nứt ra

                                       Chim rừng cá nước xót xa

                                       Muôn loài vạn vật đều là khổ chung

                                       Tội trước hết xài phung xài phí

                                       Đổ thức ăn vì ỷ dư thừa

                                       Nước dùng lênh láng như mưa

                                       Điện đèn thắp mãi chẳng chừa cho ai

                                       Không nghĩ đến nhiều người thiếu thốn

                                       Cầu miếng cơm nước uống qua ngày

                                       Xác xơ manh áo thân gầy

                                       Sao đành phí phạm, lòng này dửng dưng   O

 

                                       Tội kế đến phá rừng đốn gỗ

                                       Đâu biết rừng là chỗ dựa nương

                                       Hành tinh sự sống mến thương   

                                       Chim ca hoa nở nhờ rừng chở che.

                                       Ơn của rừng nặng nề như thế

                                       Nhưng mấy ai bảo vệ màu xanh

                                       Đua nhau đốn cội chặt cành    

                                       Rừng thành sa mạc, người thành tội khiên.   O

 

                                       Khi mưa xuống thiên nhiên cuồng nộ

                                       Kéo lũ về phá vỡ tan hoang

                                       Đến khi mùa nắng vừa sang

                                       Giếng khô suối cạn xóm làng đìu hiu.

                                       Tội khác nữa lòng nhiều bỏn xẻn

                                       Hiếm khi nào nghĩ đến tha nhân

                                       Chung nhau một kiếp trầm luân

                                       Vậy mà chẳng biết đỡ đần giúp nhau.   O

 SÁM CẦU MƯA

                                        Khắp thế giới khổ đau đầy ắp

                                        Nhưng tai che mắt lấp làm ngơ

                                        Phần mình cứ mãi vét vơ

                                        Đôi tay nắm chặt bao giờ mới buông!

                                        Lại thêm tội khinh thường Thần Thánh

                                        Cho sức mình là mạnh là hơn

                                        Kiêu căng làm bậy sống càn

                                        Chẳng so tội phước, chẳng màng nghiệp duyên

                                        Luật Nhân Quả chẳng tin chẳng hiểu

                                        Từ bấy lâu không chịu làm lành

                                        Phật Đà giáo pháp cao minh

                                         Sao chưa khởi được tâm thành hướng theo! 

                                         Tội chúng con đã nhiều vô kể

                                         Nên tạo thành thảm họa thiên tai

                                         Khi thì hạn hán kéo dài

                                         Khi thì bão tố, xa khơi sóng gào.

                                         Dòng nước nóng cuộn trào ngoài biển

                                         Là thiên nhiên trách giận con người

                                         Mải mê vào những thú vui

                                         Chôn mình trong những cuộc chơi tầm thường  O

 

                                         Lạy Chư Phật Mười Phương từ ái

                                         Thương chúng con mê muội lầm than

                                         Bây giờ tha thiết ăn năn

                                         Nghĩ về lỗi trước lòng càng quặn đau.

                                         Chúng con nguyện ngàn sau muôn kiếp

                                         Sẽ tinh cần chuyển nghiệp sửa tâm

                                         Một là tập sống giản đơn

                                         Chắt chiu tiết kiệm để dành đem cho

                                         Của trời đất nguyện lo gìn giữ

                                         Dù hạt cơm, giọt nước, cánh hoa

                                         Quý từng hơi thở vào ra 

                                         Là từng sự sống hiền hòa thân thương   O

 SÁM CẦU MƯA

                                         Sẽ trân trọng quý rừng xanh thẳm

                                         Từng bóng cây thắm đậm ơn trời

                                         Giữ gìn những chiếc lá tươi

                                         Như là da thịt trong người mình thôi  

                                         Nguyện gắng sức cả đời còn lại

                                         Trồng thật nhiều cây cối tươi xanh

                                         Cho hoa nở lại đầy cành

                                         Cho người nối lại mối tình thiên nhiên   O

 

                                         Chúng con nguyện ăn hiền ở thảo

                                         Biết nhường cơm xẻ áo cho nhau

                                         Thế gian còn kẻ khổ đau

                                         Thì con xin nguyện không cầu vui riêng

                                         Tình nhân loại thiêng liêng vời vợi

                                         Ơn chúng sanh ngập núi tràn sông

                                         Xin đem trọn trái tim hồng

                                         Đắp xây vào mối tình chung giữa đời.

 

                                         Chúng con nguyện khéo lời giữ ý

                                         Dốc một lòng tôn quý Như Lai

                                         Cha lành của khắp trời người

                                         Từ Bi, Trí Tuệ rạng ngời vô biên

                                         Tin giáo lý Nghiệp Duyên Nhân Quả

                                         Thiện ác rồi phải trả nếu vay

                                         Nên từng giây phút hôm nay

                                         Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài   O

 

                                         Cúi lạy Phật thần oai vô lượng

                                         Chư Thiên Long diệu dụng không cùng

                                         Dù rằng nghiệp tội của chung

                                         Con xin sám hối thay giùm muôn nơi.

                                         Nay thấy cảnh đất trời khô hạn

                                         Muôn sinh linh khổ nạn điêu tàn

                                         Lòng con đau xót vái van

                                         Cầu xin ơn Phật thương ban phép mầu   O

                                         Cho những trận mưa ào ạt tới

                                         Để các đồng lúa lại đơm bông

                                         Cây xanh trĩu nặng quả hồng

                                         Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

                                         Cho hoa nở, chim muông ca hát

                                         Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

                                         Người người tay lại nắm tay

                                         Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu.  O

SÁM CẦU MƯA

                                         Và con nguyện đi theo bước Phật

                                         Gắng tu hành nẻo thật đường ngay

                                         Tĩnh tâm từng phút từng giây

                                         Dù bao gian khó không thay đổi lòng.

                                         Nương Phật lực cửa không an trú

                                         Bỏ hai bên bờ hữu hay vô

                                         Thế gian là một giấc mơ

                                         Kiếp người là một sợi tơ vô thường   O

 

                                         Lạy Chư Phật Mười Phương tế độ

                                         Khiến cho con Liễu Ngộ Chơn Như

                                         Dần vào Chánh Định vô dư

                                         Xóa tan Chấp Ngã, lòng Từ Bi khai

                                         Rồi sau đó muôn đời muôn kiếp

                                         Sẽ đem mưa Chánh Pháp tuôn rơi

                                         Vào lòng nhân loại nơi nơi

                                         Để người vượt thoát luân hồi tử sinh

                                         Cúi đầu lạy Phật chứng minh

                                         Chúng con đem trọn lòng thành kính dâng.   O

                                      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần) O

 

PHỤC NGUYỆN CẦU MƯA

                                        Cúi lạy Phật thần oai vô lượng

                                        Chư Thiên Long diệu dụng không cùng

                                        Dù rằng nghiệp tội của chung

                                        Con xin sám hối thay giùm muôn nơi.   O

                                        Cho những trận mưa ào ạt tới

                                        Để các đồng lúa lại đơm bông

                                        Cây xanh trĩu nặng quả hồng

                                        Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn

                                        Cho hoa nở, chim muông ca hát

                                        Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay

                                        Người người tay lại nắm tay

                                        Trong niềm vui đó tràn đầy thương  yêu.   O

                                     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

TAM QUY Y

                                          Tự quy y Phật:

                                          nguyện cho chúng sinh,

                                          hiểu sâu đạo cả,

                                          phát tâm vô thượng.  (1 lạy)   O

 

                                           Tự quy y Pháp:

                                           nguyện cho chúng sinh,

                                           thấu rõ kinh tạng,

                                           trí tuệ như biển.  (1 lạy)   O

 

                                            Tự quy y Tăng:

                                            nguyện cho chúng sinh,

                                            tâm ý hòa hợp,

                                            biết thương mến nhau.  (1 lạy)   O