Sám nguyện hoằng Pháp

2019

Xin kính lạy Thế Tôn cao cả

Vì chúng sinh nên đã mở ra

Một trời chánh pháp bao la

Chúng sinh tu tập bước qua khổ sầu

.Con ngẫm lại buổi đầu gặp đạo

Hiểu cuộc đời hư ảo phù du

Tâm hồn thoát cõi ngục tù

Nguyện theo Bát Chánh gắng tu tinh cần

Có trí tuệ hiểu nhân hiểu quả

Có trái tim hỷ xã từ bi

Phật Đà dẫn một đường đi

Đưa con về chốn diệu kỳ an vui

Nay nhìn lại bao người cùng sống

Nơi hành tinh hoa mộng xanh tươi

Nhưng mà có được mấy người

Biết nương Phật Pháp cho đời thăng hoa

Thiếu Phật Pháp đời là bể khổ

Kiếp nhân sinh vô số lỗi lầm

Tâm hồn mờ mịt tối tăm

Sa chân lỡ bước trôi lăn đọa đày

Đền ơn Phật con nay phát nguyện

Cả một đời tinh tiến tu hành

Rồi đem chánh pháp quang minh

Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài

Dù những chỗ chẳng ai mời thỉnh

Hoặc những người bướng bỉnh ngang tàng

Lòng con kiên nhẫn yêu thương

Gieo duyên hóa độ mở đường tương lai

Con xin Phật điểm khai thần lực

Vào tâm con thành sức nhiệm mầu

Để con dù đến nơi đâu

Nói lời chánh pháp chuyển sâu lòng người

Để từ đó người người quy ngưỡng

Về con đường cao thượng Như Lai

Đắp xây cuộc sống ngày mai

An vui giác ngộ vượt ngoài trầm luân

Nhưng không phải mùa xuân còn mãi

Cũng có khi đông lại hè sang

Đường hoằng pháp sẽ gian nan

Biết bao đố kỵ bạo tàn ghét ganh

Vì kính Phật lòng đành nhẫn nhục

Để đi qua những lúc khó khăn

Nghiệp xưa sám hối ăn năn

Nguyện nay vững bước ngàn lần hơn lên

Phật cho con chí bền tâm sáng

Xin được làm bè bạn muôn sinh

Kết duyên lành đậm ân tình

Sẻ chia giáo pháp thiện lành với nhau

.Nếu còn kẻ đêm sâu chưa tỉnh

Chưa hiểu gì nẻo chính nẻo tà

Thì con quyết chẳng bỏ qua

Phải theo hóa độ dù là rất lâu

Nếu còn kẻ mong cầu phép lạ

Chẳng biết gì nhân quả công bằng

Thì con chẳng chút ngại ngần

Nói cho nghe mãi vạn lần nghiệp duyên

Nếu có kẻ trú miền biên địa

Chưa tìm ra diệu nghĩa Như Lai

Dù cho núi thẳm sông dài

Con không ngại đến nói bày đạo thiêng

Nếu có kẻ nghiệp riêng điên đảo

Chưa biết tìm Tam Bảo quy y

Con xin dẫn một lối đi

Về đài sen để được quỳ nương theo

Nếu còn kẻ gươm đeo súng vác

Cả một đời tàn ác điên cuồng

Lòng con bình thản như thường

Tìm phương tiếp cận dẫn đường hồi tâm

Nếu có vị quang lâm thuyết pháp

Con sẽ kêu gọi khắp xa gần

Cùng về nghe rất ân cần

Để cho pháp hội thêm phần nghiêm trang

Nếu gặp đĩa sách vàng đạo lý

Xem hoặc nghe khiến trí tuệ khai

Con xin phát tặng khắp nơi

Để nhiều người được nhận lời kinh hay

Hoặc có lúc con thay Tăng chúng

Đăng pháp tòa trùng tụng tuyên dương

Nguyện lòng tuyệt đối kính thương

Dâng lên chư Phật mười phương ba đời

Nguyện xin nói đúng lời đạo lý

Mà Thế Tôn đã chỉ dạy nên

Khiến cho hội chúng bừng lên

Trái tim trí tuệ vượt trên phàm tình

Nếu nghe được thanh danh nơi khác

Có pháp sư lỗi lạc tài ba

Con xin ngưỡng mộ từ xa

Tán dương công đức để mà giúp nhau

Hoặc có kẻ từ lâu khác đạo

Chưa hiểu gì Tam Bảo thiêng liêng

Con xin tìm đến gieo duyên

Giúp người mở lối diệu huyền mênh mông

Con cũng nghĩ đến vùng xa xứ

Mà con người ngôn ngữ cách chia

Nên xin học tiếng nước kia

Để đem chánh pháp đi về mọi nơi

Hạnh hoằng pháp cả đời học tập

Nhưng nguyện lòng không chấp công lao

Chỉ đền ơn Phật trên cao

Đã cho con cả đạo mầu siêu nhiên

Nghìn muôn kiếp tinh chuyên thiền định

Để tâm này thanh tịnh yên bình

Biến thành đạo lực quang minh

Xuất thành pháp thoại chúng sinh vui mừng

Nguyện tất cả không ngừng tinh tấn

Cùng bước vào vô tận bao la

Dứt trừ hết sạch cái Ta

Đắc thành thánh quả thoát ra luân hồi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)