Toa thuốc rượu xoa bóp

914

Dùng để xoa bóp cho người bị đau khớp, nhức mỏi tay chân hay người vận động mạnh, tập võ.

Toa thuốc này cấm uống.

Viết chữ Nho hay chữ quốc ngữ cũng được, đem toa đến tiệm thuốc Bắc hốt về đổ vào thẩu ngâm rượu.

TOA THUỐC

Sanh mã tiền 1 lượng giã nhỏ – thạch tín 5 chỉ – thiên niên kiện 5 chỉ – Đình hương 4 chỉ – Nhục quế 3 chỉ – Chơn huyết kiệt 5 chỉ – Long não 5 chỉ – Thanh bì 4 chỉ – Lư hội 5 chỉ – Xuyên đại hoàng 5 chỉ – Xuyên tam thất 4 chỉ. Đem về kiếm thêm 2 củ Gừng sống giã nhỏ – một bụm tóc (đốt ra than) – cứt sắt lò rèn 2 nắm (nếu không có cũng được). Đổ chung thang thuốc Bắc vào thẩu. Thêm một ly nước tiểu, một nắm Muối sống, một ly dấm chua. Ngâm với rượu trắng, đổ ngập thuốc, trên 20 ngày, lâu càng tốt. Lúc có bệnh rót ra chén phết vào chỗ sưng mà hơ lửa đến khi nào hết sưng, còn thì cất lúc khác mà dùng.

Toa này chỉ thoa xức ngoài bì phu. Không được uống (kỵ thực). Ai có lòng nhân đạo nên dầm sẵn để dành làm phước khi hữu sự.